آدرس: دفتر مرکزی -شیراز- خیابان سعدی_نبش پاساژ ملت_پلاک30
کد پستی: 7136643537
تلفن: دفتر :32107-071 --- فروشگاه : 32233172-071 و 32241414- 071
فکس: 32231231-071
پست الکترونیک: mspp.co.ir@gmail.com